ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALGAIDA

INFORMACIÓ DEL CURS

FULL INFORMATIU

MATRÍCULA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALGAIDA

Procés telemàtic per matricular-se a l’EMMA serà .
Trobareu l’enllaç a la web de l’Ajuntament (www.ajalgaida.net o www.emmalgaida.com).

Les condicions de servei són les previstes en cas de normalitat. A causa de la situació derivada de la pandèmia del COVID-19 el servei pot estar subjecte a modificacions.
Els professorat, l’alumnat i les famílies hauran de seguir els protocols de seguretat establerts per l’administració en el moment de l’inici de curs.

1. La quota d’inscripció (matrícula) és de 35,00 €
2. Cal introduir el número de compte bancari per a la domiciliació de les mensualitats.
3. Si sou família nombrosa, caldrà aportar documentació acreditativa.
4. Si sou membre de la Banda de Música d’Algaida, fareu declaració jurada.
5. Si teniu algun dubte a l’hora d’emplenar la matrícula podeu posar-vos en contacte amb l’equip directiu, enviant un correu a escolamusicaalgaida@gmail.com.

1. , és publicaran a la web de l’EMMA els llistats de les assignatures col·lectives ( llenguatges musicals, conjunts vocals,...).
És publicarà amb el DNI de l’alumne, per protecció de dades, i el professor/a pertinent es posarà en contacte amb les famílies per poder aclarir qualsevol dubte o fer els pertinents canvis.
2. cada professor/a assignarà , segons el llistat d’alumnes matriculats, ordenats per especialitats i per ordre alfabètic (d’acord amb la lletra de l’abecedari sortejada per la Secretaria de l’Ajuntament d’Algaida) els horaris per mitjans telemàtics o telefònics.
3. Els alumnes que es matriculin a iniciació d’instrument hauran de triar tres opcions perquè en cas que no hi hagi hores disponibles a un instrument en puguin cursar un altre.
4. Els criteris d’empat es regiran d’acord amb la nota final obtinguda al curs de Llenguatge Musical del curs anterior i d’acord amb els criteris de necessitat de l’Escola.

Inici del curs:
Acabament del curs:
Dies no lectius: Els dies no lectius de l’EMMA seran els establerts per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. A més a més, seran dies no lectius els dies de festes locals del municipi d’Algaida:
Audicions i concerts dels alumnes: Tendran lloc cada trimestre.
Exàmens: Al llarg de cada trimestre es realitzaran les proves per avaluar l’alumnat.

Recuperacions de les classes:
En el cas que per alguna raó de força major EL PROFESSOR no pugui impartir les classes en els dies i hores que estiguin determinats, es recuperaran aquestes classes un altre dia. En el cas que un ALUMNE, per una causa justificada, no pugui assistir a una/es determinada/des classe/s, només es recuperaran les classes si s’avisa al professor amb 24 hores d’antelació i sempre i quan es pugui permutar l’hora amb una altre alumne.
Les festes i dies no lectius no són recuperables.

ATENCIÓ: Per donar-vos de baixa de l’EMMA, ho heu de notificar per escrit al Registre General de l’Ajuntament d’Algaida (Casa de la Vila. C/ del Rei, 6). La baixa es comptabilitzarà a partir del primer dia del més següent de la sol·licitud.

Sensibilització musical per a infants de 4 i de 5 anys. Introducció al món de la música per a nins i nines.
Llenguatge Musical: d’iniciació fins a quart curs per als infants.
Llenguatge Musical per a adults: per als més grans que vulguin iniciar-se o completar estudis d’aquesta matèria.
Taller d’Instrument: Iniciació als instruments. Assignatura obligatòria per als nins i nines que cursen Iniciació A de Llenguatge Musical. Aprendran a conèixer tots els instruments que s’imparteixen a l’EMMA per, així, poder triar el que estudiaran.
Conjunt Instrumental: Petita orquestra. Assignatura obligatòria a partir de tercer curs d’instrument. Els alumnes aprenen a tocar en una formació musical, a seguir un director, a interpretar conjuntament una partitura, etc.
Conjunt Vocal: Cant coral. Assignatura voluntària. Els alumnes aprenen que la veu també és un instrument. Aprenen tècniques de veu i el cant en una formació vocal.
Piano.
Percussió.
Guitarra i altres instruments de cordes polsades: Guitarró, bandúrria, llaüt...
Instruments de vent-metall: Trompeta, trombó, bombardí, trompa i tuba.
Taller de vent-metall: estudi del bombardí i la tuba.
Instrument de vent-fusta: Clarinet, saxofó, flauta i oboè.
Harmonia musical.
Música de cambra: Pràctiques en petit grup instrumental.
Perfeccionament i pràctica vocal: Classe específica individual de perfeccionament de la pràctica vocal.
Cant coral per a pares/adults.
Instruments tradicionals: flabiol, tamborí, xeremies.
Combos: Grups de 5-8 alumnes de diversos instruments per interpretar composicions musicals.

Normes d’Ingrés a l’Escola Municipal de Música. Aprovades per l’Ajuntament Plenari a la Sessió Ordinària celebrada dia 5 de setembre de 1996.

1. Per matricular-se hauran de figurar inscrits al Padró Municipal d’Habitants.
2. En els cas que no figurin inscrits al padró Municipal d’Habitants, ho podran fer aquells alumnes que en cursos anteriors hagin estat matriculats a l’Escola Municipal de Música.
3. Per matricular-se a l’Escola Municipal de Música hauran d’estar al corrent de pagament. Els alumnes que vulguin matricular-se i tenguin pendent de pagament alguna mensualitat anterior, l’hauran de fer efectiva.
4. La inscripció com alumne a l’Escola Municipal de Música és per tot el curs. Els alumnes que per alguna circumstància deixin temporalment les classes hauran de fer efectiu l’import de les mensualitats corresponents.
5. Els alumnes que es donin de baixa no podran tornar matricular-se duran el mateix curs.

a) La mensualitat, a no ser que s’indiqui expressament, és la mateixa per a tots els nivells.
b) Amb la finalitat de promocionar els estudis d’instruments de metall (trompeta, trombó, tuba, trompa, bombardí, etc.), l’Ajuntament d’Algaida i la Banda de Música tenen signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual, durant el primer any (iniciació), l’Ajuntament subvenciona el 100% de les mensualitats i la Banda de Música cedeix gratuïtament l’instrument, sempre que n’hi hagi de disponibles. La resta de cursos de vent-metall estan subvencionats aproximadament un 50%.
c) Les assignatures de Cant Coral i de Conjunt Instrumental estan subvencionades per l’Ajuntament aproximadament amb un 60%.
d) A més dels descomptes assenyalats als apartats corresponents, les famílies nombroses es beneficiaran d’un descompte del 20% de les mensualitats).
e) Els alumnes que formin part de la Banda de Música d’Algaida tendran un descompte d’un 10% de les mensualitats.
f) En cas que un alumne pertanyi a una família nombrosa i formi part de la Banda de Música d’Algaida, escollirà la columna més avantatjosa per als seus interessos.

Quotes d’inscripció (matrícules): 35,00 €

Quotes mensuals:

DESCRIPCIÓ QUOTA MENSUAL
Assignatura Durada Nivell Classes per setmana Tipus classe Ordinària Família nombrosa Component banda de música
Sensibilització musical (3 anys) 50" Iniciació 1 Col·lectiva 23,00 € 19,00 € 21,00 €
Sensibilització musical (4 anys) 50" Iniciació 1 Col·lectiva 23,00 € 19,00 € 21,00 €
Sensibilització musical (5 anys) 50" Iniciació 1 Col·lectiva 23,00 € 19,00 € 21,00 €
Llenguatge musical 90" Ini-4 2 Col·lectiva 29,00 € 23,00 € 26,00 €
Instrument 30" Ini 1 Individual 23,00 € 19,00 € 21,00 €
Instrument 45" 1-4 1 Individual 33,00 € 27,00 € 30,00 €
Instrument metall 30" Ini 1 Individual 00,00 € 00,00 € 00,00 €
Instrument metall 45" 1-4 1 Individual 18,00 € 15,00 € 17,00 €
Instruments tradicionals 45" --- 1 Individual 23,00 € 19,00 € 21,00 €
Taller instrumental 45" Ini 1 Col·lectiva 29,00 € 23,00 € 26,00 €
Cant coral 60" Ini-4 i adults 1 Col·lectiva 08,00 € 06,00 € 07,00 €
Conjunt instrumental 90" Ini-4 1 Col·lectiva 08,00 € 06,00 € 07,00 €
Combos 60"   1 Col·lectiva 08,00 € 06,00 € 07,00 €
Taller de vent-metall 60"   1 Col·lectiva 08,00 € 06,00 € 07,00 €
Harmonia 50" --- 2 Col·lectiva 29,00 € 23,00 € 26,00 €
Música de cambra 45" --- 1 Col·lectiva 33,00 € 27,00 € 30,00 €
Tècnica i perf. vocal 45" --- 1 Individual 33,00 € 27,00 € 30,00 €

PROCÉS DE MATRÍCULA Curs

Tot el procés de matrícula s'ha de realitzar a aquesta plataforma i una vegada hagueu entrat al sistema amb el vostre correu i la clau d'accés

PAS 1
ACCÉS AL SISTEMA

  • Accedir al sistema per emplenar les dades


  • En cas de no estar d'alta, s'ha d'emplenar el formulari d'alta amb les vostres dades i confirmar el correu electrònic que rebreu, després ja podreu accedir al sistema

Pas 2
INTRODUCCIÓ DE DADES

  • Emplenar els formularis de dades
  • Dades de l'alumne
  • Dades bancàries
  • Sel·lecció d'assignatures i/o instrument

Pas 3
APORTAR DOCUMENTACIÓ

  • Autoloquidació de la taxa de matrícula
  • Acreditació de família nombrosa (opcional)
  • Declaració de ser música de la banda (opcional)
  • Altres documents que considereu necessaris

GALERIA

L'EEMA en imatges

PREGUNTES FREQÜENTS

Newsletter

Vull rebre notícies i activitats de l'Escola Municipal de Música d'Algaida

Contacta

Envia'ns les teves preguntes o dubtes

Adreça

Carrer d'Anselm Turmeda 3, 07210 Algaida, Illes Balears

Telèfon

+34 673 143 574